Quyết định 60 về tách thửa hạn chế của người dân!

Quyết định 60 về tách thửa hạn chế của người dân!
Ngày đăng: 03/01/2021 09:01 PM

Sở Tư pháp TP.HCM, Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) đã chỉ ra rằng Quyết định 60 về tách thửa chưa phù hợp với quy định của pháp luật, thậm chí làm phát sinh thêm thủ tục, hạn chế quyền của người dân.  

Chưa phù hợp với luật

Theo Sở Tư pháp TP.HCM, sở này đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung của Quyết định 60 và phát hiện một số nội dung của quyết định này chưa phù hợp quy định pháp luật.

Không những thế, Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) cũng chỉ ra những bất cập của Quyết định 60 khi cho rằng, luật Đất đai năm 2013 chỉ cho phép UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với 2 loại đất là "đất ở tại nông thôn" và "đất ở tại đô thị". Trong khi đó, Quyết định 60 lại “đẻ” thêm hai khái niệm mới là "quy hoạch đất ở xây dựng mới" và "quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp" thì không được tách thửa. Điều này đã hạn chế quyền tách thửa của người sử dụng đất, không phù hợp với luật Đất đai 2013, Nghị định số 01 khi Quyết định 60 quy định thêm các trường hợp không được tách thửa.

Về trường hợp tách thửa đất có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, Điểm c Khoản 1 Điều 5 Quyết định 60 quy định: “Trường hợp khi tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật giao UBND quận, huyện rà soát các điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng; hướng dẫn các sở ngành theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Quyết định này để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực”.

UBND TP giao trách nhiệm cho UBND quận, huyện căn cứ quy định về quy hoạch, xây dựng và hướng dẫn của các sở, ngành nhằm hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo phù hợp theo quy hoạch… Tuy nhiên, việc quy định trên và thực tiễn hướng dẫn của các sở, ngành dẫn đến sự chưa thống nhất đồng bộ trong các điều kiện được tách thửa trên địa bàn TP, có dấu hiệu phát sinh thủ tục hành chính.

Chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ

Trước những bất cập trên, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Quyết định 60 về tách thửa.

Theo đó, UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND quận huyện đánh giá tính khả thi, những bất hợp lý của các khu vực là đất hỗn hợp, đất khu dân cư xây dựng mới trong các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; phân loại, xây dựng tiêu chí điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, để người sử dụng đất trong khu vực thực hiện các quyền theo quy định pháp luật đất đai. Những nội dung trên nhằm giải quyết vướng mắc về quy định tách thửa đất ở thuộc khu vực quy hoạch đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới.

Bên cạnh đó, đối với vướng mắc về tách thửa đất nông nghiệp, Sở Tài nguyên - Môi trường được giao phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh nội dung cho dễ hiểu, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật. Đồng thời theo dõi, cập nhật thông tin, chủ trương về điều chỉnh Nghị định thực hiện Luật Đất đai của Chính phủ đang triển khai; tham mưu điều chỉnh Quyết định 60 phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn TP.

Theo báo Thanh niên

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/quyet-dinh-60-han-che-quyen-cua-nguoi-dan-1211690.html

từ khóa tìm kiếm
Zalo
Hotline